Zaměstnanec/zaměstnankyně stavebního úřadu - speciální stavební úřad, zvláštní užívání (Chomutov)

Statutární město Chomutov nabízí v Chomutově volnou pracovní pozici "Zaměstnanec/zaměstnankyně stavebního úřadu - speciální stavební úřad, zvláštní užívání". Nástupní mzda je 23 390 – 34 370 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Zaměstnanec/zaměstnankyně stavebního úřadu - speciální stavební úřad, zvláštní užívání
Obor(y):
Stavebnictví
Obec:
Chomutov
Mzda:
23 390 – 34 370 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Statutární město Chomutov
Zborovská 4602
43001

Další informace o volném místu

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Statutární město Chomutov
tajemník MMCH vyhlašuje podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou "Speciální stavební úřad, zvláštní užívání" na odbor stavební úřad s místem výkonu práce statutární město Chomutov.

Stručné vymezení pracovní náplně a úplné znění výběrového řízení na www.chomutov.cz

Platové zařazení:
" platové ohodnocení v 10. platové třídě podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, které činí 23.390 Kč - 34.370 Kč dle uznatelné praxe a zajímavý osobní příplatek po skončení zkušební doby a dle pracovního výkonu.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.:
" úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
" dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná,
" ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštními právními předpisy.

Další požadavky:
" střední vzdělání s maturitní zkouškou

Výhodou bude:
" orientace ve stavebním řízení,
" praxe ve veřejné správě,
" znalost zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Co od Vás očekáváme:
" povinnost rozšířit si vzdělání o zvláštní odbornou způsobilost při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství (nutno dle zákona složit zkoušku do 18 měsíců od nástupu),
" povinnost rozšířit si vzdělání o odbornou způsobilost dle zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (nutno dle zákona složit zkoušku do 18 měsíců od nástupu),
" výborný písemný a ústní projev,
" dobré komunikační schopnosti, zodpovědnost, vysoké pracovní nasazení,
" schopnost týmové i samostatné práce, pečlivost, spolehlivost, psychická odolnost,
" flexibilitu, schopnost pracovat v zátěžových situacích, samostatnost v rozhodování,
" aktivní znalost práce na PC (MS Office, Windows, Excel, Internet),
" řidičský průkaz skupiny B.


Informace, jak se do výběrového řízení přihlásit a jaké doklady doložit:

Písemná přihláška musí obsahovat:
" jméno, příjmení a titul uchazeče,
" datum a místo narození, státní příslušnost,
" místo trvalého pobytu,
" číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
" telefonní a e-mailový kontakt,
" datum a podpis uchazeče.

Výčet požadovaných dokladů k přihlášce:
" životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
" ověřená kopie nebo originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
" ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
" případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost.

Předpokládaný nástup: dle dohody

K pohovoru budou pozváni pouze vybraní uchazeči.

Kam pak s přihláškou?
Písemné přihlášky s uvedenými doklady v zalepené a označené obálce "Neotvírat - výběrové řízení - OSÚ speciální stavební úřad" zašlete tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 1. června 2023 do 14,00 hod. na adresu Magistrát města Chomutova, kancelář tajemníka, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov nebo doručte osobně v téže lhůtě do podatelny Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov.


Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodu.

Navštivte naše internetové stránky kariera.chomutov.cz

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 2 týdny