Tajemník/tajemnice městského úřadu (Klášterec nad Ohří)

Město Klášterec nad Ohří nabízí v obci Klášterec nad Ohří volnou pracovní pozici "Tajemník/tajemnice městského úřadu". Nástupní mzda je 55 000 – 65 000 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Tajemník/tajemnice městského úřadu
Obor(y):
Právo , Management
Obec:
Klášterec nad Ohří
Mzda:
55 000 – 65 000 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Město Klášterec nad Ohří
nám. Dr. Eduarda Beneše 85
43151

Další informace o volném místu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Starosta města v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, vyhlašuje výběrové řízení na vedoucí pracovní místo:

Tajemník/tajemnice městského úřadu

Místo výkonu práce: Městský úřad Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85, Klášterec nad Ohří
Platová třída pracovní pozice dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě: 12

Pracovní poměr na dobu neurčitou.

Předpokládaný nástup: dle dohody

Náplň práce:
- komplexní vedení městského úřadu
- odpovědnost za plnění úkolů městského úřadu v samostatné i přenesené působnosti
- účast na jednání orgánů samosprávy s hlasem poradním

Základní předpoklady pro výkon funkce:
- fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
- občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost ve smyslu § 4 zákona č. 312/2002 Sb.
- ovládání jednacího jazyka
- min. 3 roky praxe jako a) vedoucí zaměstnanec, b) při výkonu správních činností nebo c) ve funkci člena zastupitelstva obce dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce

Další požadavky:
- vysokoškolské vzdělání
- znalost relevantní legislativy (především zákona o obcích, zákona o úřednících a zákoníku práce)
- schopnost efektivního řízení týmu
- výborné komunikační, prezentační, vyjednávací a rozhodovací schopnosti
- spolehlivost, organizační schopnosti, proaktivní a pozitivní přístup
- znalost práce na PC
- řidičský průkaz "B"
- praktická zkušenost z obdobné pozice a aktivní znalost cizího jazyka velkou výhodou

Podání přihlášky:
Písemnou přihlášku, včetně příloh, je nutno doručit v zalepené obálce označené heslem "VŘ Tajemník/tajemnice - neotvírat" nejpozději do 12.01.2024 na podatelnu Městského úřadu Klášterce nad Ohří na adrese: Městský úřad Klášterec nad Ohří, náměstí Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří.

V případě dotazů je možno se obrátit na Ing. Štefana Drozda, starostu města, tel. 474 359 609, e-mail: drozd@muklasterec.cz.

Požadované podklady:
- základní údaje: jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), kontaktní spojení, datum a podpis uchazeče
- strukturovaný životopis
- průvodní motivační dopis shrnující relevantní odůvodnění účasti ve výběrovém řízení
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- kopie dokladů, které osvědčují další znalosti


Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu a stejně tak si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 1 měsícem