Referent/referentka odboru místního hospodářství, dopravy a životního prostředí (Klášterec nad Ohří)

Město Klášterec nad Ohří nabízí v obci Klášterec nad Ohří volnou pracovní pozici "Referent/referentka odboru místního hospodářství, dopravy a životního prostředí". Nástupní mzda je 20 000 – 26 000 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Referent/referentka odboru místního hospodářství, dopravy a životního prostředí
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Klášterec nad Ohří
Mzda:
20 000 – 26 000 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
ÚSV s maturitou
Adresa pracoviště:
Město Klášterec nad Ohří
nám. Dr. Eduarda Beneše 85
43151

474 359 645

Další informace o volném místu

Tajemnice Městského úřadu v Klášterci nad Ohří v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo:

Referent odboru místního hospodářství, dopravy a životního prostředí

Místo výkonu práce: Městský úřad Klášterec nad Ohří, nám. Dr. E. Beneše 85, Klášterec nad Ohří

Platová třída dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě: 9
Pracovní poměr na dobu určitou (zástup za MD/RD).

Předpokládaný nástup: leden 2022

Základní předpoklady pro výkon funkce:
- fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
- občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost ve smyslu § 4 zákona č. 312/2002 Sb.
- minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
- ovládání jednacího jazyka

Další požadavky:
- povědomí o principech fungování samosprávy
- zkušenosti se správou a údržbou města velkou výhodou (městský mobiliář, dětská hřiště aj.)
- základní orientace v legislativě týkající se ochrany životního prostředí vítána
- samostatnost, proaktivní přístup
- řidičské oprávnění skupiny B výhodou

Náplň práce:
- odpovědnost za správu a údržbu městského mobiliáře, dětských hřišť a dalšího majetku města
- zajištění přípravy, realizace a kontroly činností ve svěřené oblasti, jednání s dodavateli
- zajištění agendy rybářských lístků a veterinární péče
- výkon agendy v oblasti ochrany životního prostředí
- komunikace s občany
- úzká spolupráce v rámci menšího týmu

Benefity: příjemné pracovní prostředí, pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, indispoziční volno, stravenky, příspěvky na volnočasové aktivity.

Podání přihlášky:
Písemnou přihlášku, včetně příloh, je nutno doručit v zalepené obálce označené heslem "VŘ Referent odboru místního hospodářství, dopravy a životního prostředí - neotvírat" nejpozději do 24.09.2021 na podatelnu Městského úřadu Klášterce nad Ohří na adrese: Městský úřad Klášterec nad Ohří, Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří.

V případě dotazů je možno se obrátit na Dr. Ing. Radku Hodicovou, tajemnici městského úřadu, tel. 474 359 645, e-mail: hodicova@muklasterec.cz.

Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- kontaktní spojení
- datum a podpis uchazeče

Přílohy přihlášky:
- průvodní motivační dopis
- životopis
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu a stejně tak si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.

Kontakt na zaměstnavatele

Město Klášterec nad Ohří
Dr. Ing. Radka Hodicová
474 359 645
hodicova@muklasterec.cz


Poslední změna: před 2 týdny