Referent/ka odboru ekonomiky - specialista insolvence" (Chomutov)

Statutární město Chomutov nabízí v Chomutově volnou pracovní pozici "Referent/ka odboru ekonomiky - specialista insolvence"". Nástupní mzda je 21 710 – 31 820 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Referent/ka odboru ekonomiky - specialista insolvence"
Obor(y):
Administrativa , Finance , Obrana a ochrana
Obec:
Chomutov
Mzda:
21 710 – 31 820 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Statutární město Chomutov
Zborovská 4602
43001

Další informace o volném místu

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Statutární město Chomutov
tajemník MMCH vyhlašuje podle ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou "Referent/ka odboru ekonomiky - specialista insolvence"
na odbor ekonomiky, oddělení poplatků a pohledávek s místem výkonu práce statutární město Chomutov

Stručné vymezení pracovní náplně a úplné znění výběrového řízení na www.chomutov.cz

Platové zařazení:
" platové ohodnocení v 9. platové třídě podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, které činí 21.710 Kč - 31.820 Kč dle uznatelné praxe a zajímavý osobní příplatek po skončení zkušební doby a dle pracovního výkonu.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.:
" úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
" dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná,
" ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštními právními předpisy.

Další požadavky:
" střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání či vysokoškolské vzdělání (nejlépe ekonomického a právního směru, popřípadě v oblasti veřejné správy).

Výhodou bude:
" zkouška ze zvláštní odborné způsobilosti - ZOZ Daň,
" zaměření oboru vzdělání na právo, veřejnou správu, finance, popř. obory příbuzné,
" praxe v oblasti nalézacího řízení nebo exekučního řízení,
" znalost Zákona o obcích, Občanského zákoníku, Občanského soudního řádu, Exekučního řádu, Insolvenčního zákona, Zákona o zvláštních řízeních soudních, Daňového řádu a Zákonů o místních a správních poplatcích,
" znalost účetnictví.

Co od Vás očekáváme:
" výborný písemný a ústní projev, ochotu učit se novým věcem,
" výborné komunikační schopnosti, samostatnost, zodpovědnost, aktivita, pečlivost, vysoké pracovní nasazení, odolnost vůči zátěži a stresu,
" ochota dalšího vzdělávání,
" schopnost týmové i samostatné práce, pečlivost, spolehlivost, psychická odolnost,
" flexibilitu, schopnost pracovat v zátěžových situacích, samostatnost v rozhodování,
" aktivní znalost práce na PC (MS Office, Windows, Excel, Internet),
" řidičský průkaz skupiny B výhodou.


Informace, jak se do výběrového řízení přihlásit a jaké doklady doložit:

Písemná přihláška musí obsahovat:
" jméno, příjmení a titul uchazeče,
" datum a místo narození, státní příslušnost,
" místo trvalého pobytu,
" číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
" telefonní a e-mailový kontakt,
" datum a podpis uchazeče.

Výčet požadovaných dokladů k přihlášce:
" životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
" ověřená kopie nebo originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
" ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
" případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost.


Předpokládaný nástup: dle dohody, optimálně od 01.11.2022.

K pohovoru budou pozváni pouze vybraní uchazeči.


Kam pak s přihláškou?
Písemné přihlášky s uvedenými doklady v zalepené a označené obálce "Neotvírat - výběrové řízení - OE specialista insolvence" zašlete tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 3. října 2022 do 16,00 hod. na adresu Magistrát města Chomutova, kancelář tajemníka, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov nebo doručte osobně v téže lhůtě do podatelny Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov.


Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodu.

Navštivte naše internetové stránky www.chomutov.cz

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 2 týdny