Odborný/vrchní referent - specialista dávek SSP a dávek pěstounské péče (Chomutov)

Úřad práce České republiky nabízí v Chomutově volnou pracovní pozici "Odborný/vrchní referent - specialista dávek SSP a dávek pěstounské péče". Nástupní mzda je 19 730 – 28 920 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Odborný/vrchní referent - specialista dávek SSP a dávek pěstounské péče
Obor(y):
Administrativa , Obrana a ochrana
Obec:
Chomutov
Mzda:
19 730 – 28 920 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
ÚSV s maturitou
Adresa pracoviště:
Úřad práce České republiky, krajská pobočka v Ústí nad Labem, kontaktní pracoviště Chomutov
Cihlářská 4107
43003

Další informace o volném místu

Generální ředitel Úřadu práce České republiky, jako služební orgán, příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen "zákon"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo: odborný/vrchní referent - specialista dávek SSP a dávek pěstounské péče v Oddělení SSP a dávek pěstounské péče Odboru Kontaktního pracoviště v Chomutově Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem, ID 11010230,
v oboru služby "Nepojistné sociální dávkové systémy".
Místem výkonu služby je Chomutov.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. července 2022.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 9. platové třídy.

Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:
Kompletní zabezpečení agendy státní sociální podpory a pěstounské péče.
Příjem, kontrola a zadávání žádostí o dávku do aplikace.
Vedení spisové dokumentace, samostatné zpracování a korespondence, zodpovědnost za jejich správnost a úplnost.
Vedení správního řízení ve věci dávek SSP a PP.
Zpracování a vyhodnocování nároku na dávky a plnění úkolů a povinností vyplývající
ze zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a ze zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně právní ochraně dětí.
Vyřizování agendy náhradního výživného dle zák. č. 588/2020.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 24. května 2022, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště
v Chomutově, Cihlářská 4107, 430 03 Chomutov, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž
v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna.cv@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID uzkzpet.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat", a "Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2022/37416-78099813".
K žádosti dále žadatel přiloží strukturovaný profesní životopis.

Formulář žádosti a text plného znění výběrového řízení obsahující další požadavky včetně základních předpokladů žadatele stanovené zákonem jsou uveřejněny na stránkách Úřadu práce ČR - Kariéra na ÚP ČR.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 3 týdny