Odborný/vrchní referent - poradce specialista (Chomutov)

Úřad práce České republiky nabízí v Chomutově volnou pracovní pozici "Odborný/vrchní referent - poradce specialista". Nástupní mzda je 9 865 – 14 460 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Odborný/vrchní referent - poradce specialista
Obor(y):
Administrativa , Obrana a ochrana
Obec:
Chomutov
Mzda:
9 865 – 14 460 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
ÚSV s maturitou
Adresa pracoviště:
Úřad práce České republiky, krajská pobočka v Ústí nad Labem, kontaktní pracoviště Chomutov
Cihlářská 4107
43003

Další informace o volném místu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
odborný/vrchní referent - poradce specialista
v Oddělení zprostředkování, evidence a PvN
Odboru Kontaktního pracoviště v Chomutově
Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem

V Praze dne 11. května 2022
Č. j. UPCR-2022/39690-78099813

Generální ředitel Úřadu práce České republiky, jako služební orgán, příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen "zákon"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo: odborný/vrchní referent - poradce specialista v Oddělení zprostředkování, evidence a PvN Odboru Kontaktního pracoviště
v Chomutově Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem, ID 11010187,
v oboru služby "Zaměstnanost".
Místem výkonu služby je Chomutov.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou, a to po dobu dočasně nepřítomného státního zaměstnance, se služebním úvazkem
ve výši 0,5, tj. 20 hodin. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo
je 1. července 2022.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 9. platové třídy.

Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:
Zajišťování agendy při zprostředkování zaměstnání.
Poskytování poradenství a odborných informací uchazečům o zaměstnání v oblasti zaměstnanosti.
Orientace na trhu práce v rámci volných pracovních míst.
Zpracování žádostí v aplikaci, plnění úkolů a povinností vyplývající ze zákona
č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 23. května 2022, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště
v Chomutově, Cihlářská 4107, 430 03 Chomutov, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž
v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna.cv@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID uzkzpet.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat", a "Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2022/39690-78099813".

Formulář žádosti a text plného znění výběrového řízení obsahující další požadavky včetně základních předpokladů žadatele stanovené zákonem jsou uveřejněny na stránkách Úřadu práce ČR - Kariéra na ÚP ČR.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 2 týdny