Metodik/metodička asistentů pedagoga a školních asistentů na odbor školství (Chomutov)

Statutární město Chomutov nabízí v Chomutově volnou pracovní pozici "Metodik/metodička asistentů pedagoga a školních asistentů na odbor školství". Nástupní mzda je 24 770 – 30 575 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Metodik/metodička asistentů pedagoga a školních asistentů na odbor školství
Obor(y):
Výchova a vzdělávání
Obec:
Chomutov
Mzda:
24 770 – 30 575 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
VŠ magisterské
Adresa pracoviště:
Statutární město Chomutov
Zborovská 4602
43001

Další informace o volném místu

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Statutární město Chomutov
tajemník MMCH vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice na HPP (0,8 úvazku na dobu určitou do 31.12.2022) v rámci projektu "Společnou cestou" (registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016926) "Metodik/metodička asistentů pedagoga a školních asistentů" na odbor školství s místem výkonu práce statutární město Chomutov.

Stručné vymezení pracovní náplně a kompletní znění výběrového řízení: odkaz na www.chomutov-mesto.cz

Platové zařazení:
" platové ohodnocení v 12. platové třídě podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, které činí 24.770 Kč - 30.575 Kč dle uznatelné praxe a zajímavý osobní příplatek po skončení zkušební doby a dle pracovního výkonu.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
" fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
" dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná,
" ovládá jednací jazyk.

Další požadavky:
" vysokoškolské vzdělání s kvalifikací speciálního pedagoga (Mgr.) - splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon pozice speciálního pedagoga v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících (zák. č. 563/2004 Sb.), případně s kvalifikací pedagoga pro daný stupeň školy dle zákona o pedagogických pracovnících,
" minimálně 5 let praxe.

Co od Vás očekáváme:
" organizační a komunikační schopnosti,
" znalost práce na PC, MS Office, Word, Excel, Internet + práce s ostatní kancelářskou technikou,
" zodpovědnost, vysoké pracovní nasazení, pečlivost,
" schopnost týmové i samostatné práce, spolehlivost, psychická odolnost,
" flexibilitu, schopnost pracovat v zátěžových situacích, samostatnost v rozhodování,
" řidičský průkaz skupiny B.

Informace, jak se do výběrového řízení přihlásit a jaké doklady doložit:

Písemná přihláška musí obsahovat:
" jméno, příjmení a titul uchazeče,
" datum a místo narození, státní příslušnost,
" místo trvalého pobytu,
" číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
" telefonní a e-mailový kontakt,
" datum a podpis uchazeče.

Výčet požadovaných dokladů k přihlášce:
" životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
" ověřená kopie nebo originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
" ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
" případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost.

Předpokládaný nástup: dle dohody.

K pohovoru budou pozváni pouze vybraní uchazeči.

Kam pak s přihláškou?
Písemné přihlášky s uvedenými doklady v zalepené a označené obálce "Neotvírat - výběrové řízení - OŠ metodik pedagoga" zašlete tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 8. srpna 2022 do 16,00 hod. na adresu Magistrát města Chomutova, kancelář tajemníka, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov nebo doručte osobně v téže lhůtě do podatelny Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov.


Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodu.


Navštivte naše internetové stránky www.chomutov-mesto.cz

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 3 týdny