Energetický manažer/manažerka (Chomutov)

Statutární město Chomutov nabízí v Chomutově volnou pracovní pozici "Energetický manažer/manažerka". Nástupní mzda je 21 260 – 31 240 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Energetický manažer/manažerka
Obor(y):
Výroba a provoz
Obec:
Chomutov
Mzda:
21 260 – 31 240 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Statutární město Chomutov
Zborovská 4602
43001

Další informace o volném místu

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Statutární město Chomutov
tajemník MMCH vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou "Energetický manažer/manažerka" na odbor kancelář tajemníka s místem výkonu práce statutární město Chomutov

Stručné vymezení pracovní náplně: odkaz na www.chomutov-mesto.cz

Platové zařazení:
" platové ohodnocení v 10. platové třídě podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, které činí 21.260 Kč - 31.240 Kč dle uznatelné praxe a zajímavý osobní příplatek po skončení zkušební doby a dle pracovního výkonu.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
" fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
" dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná,
" ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštními právními předpisy.

Další požadavky:
" střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vysokoškolské vzdělání,
" praxe na úseku energetiky,
" zkušenosti s energetickým managementem, znalost právních předpisů v oblasti hospodaření s energií.

Výhodou bude:
" orientace v oblasti veřejné správy,
" znalost práce s projektovou dokumentací,
" rámcová znalost zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů v platném znění

Co od Vás očekáváme:
" výborný písemný a ústní projev,
" dobré komunikační schopnosti, zodpovědnost, vysoké pracovní nasazení,
" schopnost týmové i samostatné práce, pečlivost, spolehlivost, psychická odolnost,
" flexibilitu, schopnost pracovat v zátěžových situacích, samostatnost v rozhodování,
" pokročilá znalost práce na PC (MS Office, Windows, Excel, Internet),
" řidičský průkaz skupiny B.

Informace, jak se do výběrového řízení přihlásit a jaké doklady doložit:

Písemná přihláška musí obsahovat:
" jméno, příjmení a titul uchazeče,
" datum a místo narození, státní příslušnost,
" místo trvalého pobytu,
" číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
" telefonní a e-mailový kontakt,
" datum a podpis uchazeče.

Výčet požadovaných dokladů k přihlášce:
" životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
" ověřená kopie nebo originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
" ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
" případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost.

Předpokládaný nástup: dle dohody

Kam pak s přihláškou?
Písemné přihlášky s uvedenými doklady v zalepené a označené obálce "Neotvírat - výběrové řízení - OKT energetický manažer" zašlete tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 30. listopadu 2021 do 14,00 hod. na adresu Magistrát města Chomutova, kancelář tajemníka, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov nebo doručte osobně v téže lhůtě do podatelny Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov.


Navštivte naše internetové stránky www.chomutov-mesto.cz

Kontakt na zaměstnavatele

Statutární město Chomutov
Ivana Podlahová
úsek personální a mzdový


Poslední změna: před 3 týdny